صفحه اصلی
در صورت بروز هرگونه مشکل از ساعت 9 صبح تا 5 بعد ازظهر با شماره "04135531108" تماس حاصل فرمائیدهدف از طراحی این نرم افزار ایجاد بستری مناسب جهت طراحی سوالات استاندارد ( طبق فرمت تعریف شده برای المپیاد حیطه بالینی ) و برگزاری آزمونی با فرمت استاندارد المپیاد برای معرفی دانشجویان برگزیده می باشد. لذا هر دانشگاه خود مسئول وارد کردن اطلاعات اساتید ، بررسی صحت علمی سوالات و برگزاری جلسه آزمون با سیستم سجاب و معرفی دانشجویان برگزیده می باشد.